:: කිසි දිනෙක මර යුධයෙන් පලා නොයනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්‍‍‍සේ ‘අපළායි' වන සේක. ::

නවතම කලාපය

Featured Articles

ට‍්‍රැෆික් එකට අහු වුණා ද ?

අපි හැම වෙලාවෙ ම හරි ම දේ, හොඳ ම දේ, යහපත් දේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුන්ගෙන්. එ් වුණත් අපි හොඳ ම දේ, යහපත් දේ අනිත් අයට, බාහිර සමාජෙට දෙනවා ද? කොටින්ම කීවොත් අපි එහෙම කරන්නේ නෑනේ. එහෙම නො කර, ”දියව්, දියව්” කියන්නත්, වර්ජන, ගර්ජන, උද්ඝෝෂණ කරන්නත් අපි සූදානම්.

තව කියවන්න »