:: ගැටීම දුරු කළ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අප්පටිඝ’ වන සේක. :: :: අන් අයගේ ගුණ නො ගරහන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපළාසී’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

මළකුණකට ගිය කලක්…!

මළකුණකට ගිය කලක්…!

යමෙක් සසරින් නිදහස් වීම තෝරා ගන්නවා නම්, එ් කෙනා උතුම් විමුක්තියට පත් වූ පසු අවසන් සිරුර දරා හිඳ මරණයේ දී අත්හැර දමන කයෙන් ශේෂ වන කවර ධාතු කොටසක් වුවත් සැදැහැති දෙවි මිනිසුන් හිස් මුදුනේ තබා වන්දනා කරන බව නම් නිසැකයි...

තව කියවන්න »

All Time Favourites

ජීවමාන ධර්මයක් තුළ මළකඳන් නො වන්නට සීලයෙන් සංවර වෙමු…!

ජීවමාන ධර්මයක් තුළ මළකඳන් නො වන්නට සීලයෙන් සංවර වෙමු…!

පිරිසිදු ගිහි ජීවිතයක් කියන්නෙ ලස්සන ගෙවල් දොරවල් ම නෙවෙයි. ලස්සන ගෙවල්වල අපිරිසිදු හිත් ඇතිව වාසය කරනවා නම් එ් අය සැපෙන් ඉන්නෙ නැහැ. මනා දිවි පැවැත්මක් ඔස්සේ සිත පිරිසිදු වෙනවා නම් එ් ජීවිතය කොච්චර සුන්දර ද?

තව කියවන්න »
කුසල් බලය උපදවා ගනිමු

කුසල් බලය උපදවා ගනිමු

එකල ගිහි ශ‍්‍රාවකයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් තමන්ට පුරුදු කරන්නට ධර්මයක් ඉල්ලා සිටින ආකාරය ගැන අප ඉතා ප‍්‍රසාදජනක සිතක් උපදවා ගත යුතු ය. අද අප ධර්මය අසයි. කියවයි. මේ පුවත් ලිපිය ද ඔබ කියවා පැත්තකින් තබනු ඇත. එහෙත් එදා ධර්මයක් අසන්නේ පුරුදු කරන්නට ය. එහෙත් අද...?

තව කියවන්න »
දන් දෙන්නට පෙර…

දන් දෙන්නට පෙර…

දානයක දී කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන්, ”අසවල් ස්වාමීන් වහන්සේ මගෙන් ගත්තෙ නෑ.. අසවල් ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිපුර වළඳනවා.. මේ මැල්ලූම කවුරුවත් පිළිගත්තේ නෑ. අපරාදේ මහන්සියෙන් හැදුවේ..” ආදි වශයෙනුත්. මෙවන් සිතිවිලි බැහැර කොට ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ ගුණ කල්පනා කිරීමට අප දක්‍ෂ විය යුතුයි.

තව කියවන්න »
මෙත් සිත උපදින්න නම් සිත පළල් වෙන්න  ඕන

මෙත් සිත උපදින්න නම් සිත පළල් වෙන්න ඕන

ඔන්න කවුරු හරි අපට අපහාස කළා කියමු. එ්ක එයා හිතින් හදාගන්න අර්බුදයක්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක දේශනා කරනවා ‘‘මහණෙනි, රාගය රෝගයකි, ද්වේෂය රෝගයකි, මෝහය රෝගයකි” කියලා. මේ රෝගයෙන් ආතුර වීමෙන්නේ මේක හටගන්නේ.

තව කියවන්න »