:: අපරිමිත දෑ දකිනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපරිමිතදස්සී’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

අසිරිමත් යුද්ධයක්

අසිරිමත් යුද්ධයක්

මේ ලෝකයේ ප‍්‍රඥාවන්ත අය විතරයි මේ යුද්ධයට එකතු වෙන්නේ. මේ යුද්ධය කෙරෙන්නේ කොහොම ද? එ් යුද්ධය තියෙන්නේ කොතන ද? එ් යුද්ධයට එකතු වෙන්නේ කවුරු ද කියලා දැනගන්න ඔබත් කැමතියි නේ ද?

තව කියවන්න »

All Time Favourites

භාවනාව කුමක් පිණිස ද?

භාවනාව කුමක් පිණිස ද?

මේ වෙද්දි ලෝකයේ බටහිර රටවල භාවනාව කියලා එක එක දේවල් පුරුදු කරනවා. නමුත් අපට හරි පැහැදිලියි, එ් වාගේ බොහෝ විට තියෙන්නේ බොහෝ ම ළඟ ඉලක්ක. චූටි චූටි විජ්ජාවලට තමයි එ් දේවල් ඉලක්ක කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ජීවිතාවබෝධයක් පිණිස නෙවෙයි.

තව කියවන්න »
අත්හැරීම ලේසි දෙයක් නෙවෙයි….

අත්හැරීම ලේසි දෙයක් නෙවෙයි….

පිනෙන් තමයි සිහිය පිහිටුවන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. පිනෙන් තමයි හොඳ නරක වහා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එ් ඔක්කෝම පිනෙන් වෙන්නේ. එ්වා අපට කෘති‍්‍රම විදිහට ඇදලා ගන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි.

තව කියවන්න »
ඇසුර හොඳ වේ ‘කලණ මිතුරා’

ඇසුර හොඳ වේ ‘කලණ මිතුරා’

අපේ ජීවිතවලට මිත‍්‍රත්වයෙන් ලැබෙන උපකාර නම් කියල නිම කරන්න බෑ. ජීවිතයේ මිතුරු දමක් නැතිව ගත කළ කාලයක් නැති තරම්. මිතුරු මිතුරියන් විසින් බොහෝ දේවල් අපේ ජීවිතයට දායාද කරනවා.

තව කියවන්න »
ප‍්‍රඥා බලය උපදවා ගනිමු

ප‍්‍රඥා බලය උපදවා ගනිමු

යමක හටගැනීමත් නැතිවීමත් පිළිබඳව ඇතිකරගන්නා වූ නුවණ, අප තුළ අවබෝධයෙන් කලකිරීම ඇති කරවන්න හේතුවෙනව. එ් විදිහට අවබෝධයෙන් කලකිරීම ඇතිවීම මඟින් සම්පූර්ණයෙන් දුකෙන් නිදහස් වෙන්ට ලැබෙනව.

තව කියවන්න »