:: කිසි දිනෙක මර යුධයෙන් පලා නොයනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්‍‍‍සේ ‘අපළායි' වන සේක. ::

නවතම කලාපය

Featured Articles

ඔබටත් එරටොමේනියාව නම් රෝගය තිබිය හැක!!!

තමන් ප‍්‍රිය කරන, ආදරය කරන මේ සිහින තරු තමන්ටත් එ් ආකාරයෙන් ම ඇලූම් කරන බව තමයි අනුගාමිකයන් විශ්වාස කරන්නේ. බාහිරට එය පෙනෙන්නේ විශාල ජන රැල්ලක් විදිහට. ජනප‍්‍රිය භාවයේ කුණාටුවක් විදිහට. කිසිසේත් ම ආපසු හැරවිය නො හැකි මහා ප‍්‍රවාහයක් විදිහට. සමාජයට එ්ක එහෙම පෙනුණත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව නම් එය රෝගී තත්ත්වයක් ලෙසයි විස්තර කෙරෙන්නේ.

තව කියවන්න »